ДГ Райна Княгиня

"ВСЯКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО И НИЕ ЩЕ СЪЗДАДЕМ УСЛОВИЯ ЗА ТОВА!“ Това е нашата мисия! За нас е важно да превърнем нашата детска градина в любимо място за децата, осигуряваща емоционален комфорт за тях, оптимално развитие на личностния потенциал и целенасочена подготовка за училище с екип от отговорни специалисти.

От началото на 2021 година ДГ "Райна Княгиня" е включена в проекта на УНИЦЕФ "Гаранция за детето", насочен към работата с децата със СОП. В тази връзка наши педагогически специалисти, заедно с колеги от други детски градини в Бургас, посетиха Карин дом, за да се запознаят с условията за работа и методите на обучение в този център. 

Карин дом е модерен функционален център за предоставяне на комплекс от социални, здравни и образователни услуги за деца със специални нужди и семействата им. В него работят специалисти: кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници. Тяхната мисия е пълноценното развитие и израстване на деца със специални нужди в семействата им, за успешното им приобщаване и повишаване на толерантността в обществото. 

Karin   Karin1  Karin2

Още снимки ТУК!