ДГ Райна Княгиня

Да дадем на децата обич, подкрепа, знания и криле! Най-доброто у всяко дете е чрез най-доброто за всяко дете!

Делфини

Малки палавници

Златна рибка

Истински откриватели

Мики Маус

Весели смехурковци

Звездичка

Бързи, смели, сръчни

 

logo1

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

От края на 2020 година ДГ "Райна Княгиня" е включена в проекта на УНИЦЕФ "Гаранция за детето" в България

заедно с още 8 градини от град Бургас.

Целта на проекта е :

 • създаване на приобщаваща среда с фокус децата на обща подкрепа;
 • засилване на ранното идентифициране на деца в риск, с обучителни трудности;
 • повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал;
 • подкрепа и въвличане на родители в процеса на приобщаващото образование.

По този проект от месец април 2021г. в детската градина работи психолог!  

Неговата роля е подпомагаща и има за цел:

 • да подкрепя деца, учители и родители в средата на детската градина като активно участва в изграждането на позитивен психологически климат в образователната среда;
 • да участва в оценката на потребностите на детето с прогноза и насоки за личностното му развитие;
 • да посредничи при решаване на конфликти и да оказва подкрепа на децата в образователния процес;
 • да подпомага децата при избора на занимания по интереси;
 • да консултира родители при нужда.

Психологът на ДГ "Райна Княгиня" е Жени Арнаудова и работи всеки ден от 8 до 12ч.

Обща подкрепа в детската градина вече се осъществява и чрез:

 • логопед - Моника Кемурджиева всеки ден от 8 до 12ч.
 • ресурсен учител - Жечка Филипова от 8 до 16.30ч.

Консултации с родители от 8.30 до 9.00ч.

Телефон за връзка със специалистите: 0877223704

Специалистите осъществяват обща подкрепа за личностно развитие, която е насочена към всички деца в детската градинаи подпомагат участието и изявата им в образователния процес чрез:

 • екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
 • занимания по интереси;
 • грижа за здравето;
 • ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
 • поощряване с морални и материални награди;
 • дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 • логопедична работа.

 

Дейностите се финансират от Европейската комисия, а прилагането на проекта се осъществява с подкрепата на УНИЦЕФ.

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.

1. От месец Ноември 2020 година се въвеждат нови такси за детски ясли, детски градини, ученически общежития, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и др. Запознайте се ТУК...

 zx320_4040658.jpg

2. Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 ? - ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ ТУК

Уважаеми родители с настъпването на новата учебна година се сблъскваме с проблеми с адаптацията на децата в детската градина. За да помогнем на себе си като учители, на Вас като родители и най вече на детето Ви, Ви предлагаме едно интересно четиво.

Заслужава си!

Може да прочетете и изтеглите от ТУК!

 

 

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ДЕТСКАТА ЯСЛА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕМИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В НАШЕТО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ.

Прочетете ТУК

 Уважаеми родители,

На 07.05.2020г. бяха  обявени резултатите от първо класиране на приети деца в ДГ "Райна Княгиня”.

До 10.05.2020г. ще бъде изпратена на електронната поща, която сте посочили в заявлението си, бланка - декларация за записване на приетите на първо класиране деца, в ДГ.

От 11.05.2020г. до 18.05.2020г. Родителите на приетите деца, заявяват на посочените телефони:
056/860871 и 0889940550 желание за записване в ДГ „Р. Княгиня” .

От 11.05.2020г. до 18.05.2020г.
Родителите на приетите деца, трябва да изпратят на електронния адрес на ДГ „Р. Княгиня”  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. попълнените бланки:

Декларация за записване - изтеглете от ТУК 

Декларация за обработване на лични данни - изтеглете от ТУК

Характеристика на средата - изтеглете от ТУК

/подписани от родителя и сканирани или снимани/, както и /сканирани или снимани/  всички необходими документи за  записване на детето и  доказващи посочените преференции в регистрационния талон.
Когато започнем с нормален режим на работа, родителите на място ще представят в детската градина всички оригинални документи.

Очакваме Ви. Бъдете здрави!

Райна Княгиня

жк "Славейков"
до бл. 55

E-MAIL

info-200292@edu.mon.bg

Телефони

+359 56 860869