група ДЕЛФИНИ

СМЕЛИ

Разгледай още

група МИКИ МАУС

ЗАБАВНИ

Разгледай още

група ЗВЕЗДИЧКА

ТАЛАНТЛИВИ

Разгледай още

група ЗЛАТНА РИБКА

УСМИХНАТИ

Разгледай още

Добре дошли

            Детска градина „РАЙНА КНЯГИНЯ“    

Основана през 1981г.

ТРАДИЦИИ, КАЧЕСТВО, ИНОВАЦИИ, ИНДИВИДУАЛНОСТ!

В Детска градина "Райна Княгиня" се отглеждат, възпитават и обучават деца от 1 годишна възраст до постъпването им в I клас. Градината се намира в ж-к "Славейков" до бл.55 и е с капацитет 7 групи, от които – 5 градински и 2 яслени групи. ДГ разполага с :

  • Централно парно отопление, собствена кухня, музикален и физкултурен салон
  • Обширен външен двор с новооткрита спортна площадка и футболно игрище
  • Уникален вътрешен двор, удобен за празници, развлечения и театър на открито
  • Топли връзки свързващи всички групи, кабинети, помещения и административен корпус
  • РЛК - районен логопедичен кабинет за занятия с деца нуждаещи се от корекционна работа.

През 2013 година детското заведение е изцяло обновено по програма "Енергийна ефективност" на Община Бургаси национален доверителен екофонд.

Детската градина е член на ОМЕП, член на европейската мрежа Екоучилища.

Носител на международната награда Зелен флаг.Екипът работи по проекти и програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“.През учебната 2016/17г.деца, родители и учители изпълняват съвместно Проект „Да се храним разумно“.

Високо квалифициран екип от педагози,логопед, медицински сестри и помощно обслужващ персонал се грижи с отговорност и любов за децата, за съхраняване на българските традиции и утвърждаване на детската градина, като модерен и желан дом на радостта, обичта и талантите.

Възпитателно образователният процес задоволява съвременните потребности на детето и семейството, чрез регламентирани дейности и допълнителни занимания по:

- ранно чуждоезиково обучение /английски език/

- народни танци

- спортни и латино танци 

- рисуване

- православни празници

- футбол

     

Такси онлайн

 Електронна система за плащане на дължими такси

    ВХОД       ЗАЯВЛЕНИЕ

Записване в ДГ и ясли

 Електронна система за записване в детски ясли и градини

ВХОД