Градина

Нашата красива градина

Разгледай още

Таланти

2

Разгледай още

Таланти

3

Разгледай още

Таланти

4

Разгледай още

Добре дошли

            Детска градина „РАЙНА КНЯГИНЯ“    

Основана през 1981г.

ТРАДИЦИИ, КАЧЕСТВО, ИНОВАЦИИ, ИНДИВИДУАЛНОСТ!

В Детска градина "Райна Княгиня" се отглеждат, възпитават и обучават деца от 1 годишна възраст до постъпването им в I клас. Градината се намира в ж-к "Славейков" до бл.55 и е с капацитет 7 групи, от които – 5 градински и 2 яслени групи. ДГ разполага с :

  • Централно парно отопление, собствена кухня, музикален и физкултурен салон
  • Обширен външен двор с новооткрита спортна площадка и футболно игрище
  • Уникален вътрешен двор, удобен за празници, развлечения и театър на открито
  • Топли връзки свързващи всички групи, кабинети, помещения и административен корпус
  • РЛК - районен логопедичен кабинет за занятия с деца нуждаещи се от корекционна работа.

През 2013 година детското заведение е изцяло обновено по програма "Енергийна ефективност" на Община Бургаси национален доверителен екофонд.

Детската градина е член на ОМЕП, член на европейската мрежа Екоучилища.

Носител на международната награда Зелен флаг.Екипът работи по проекти и програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“.През учебната 2016/17г.деца, родители и учители изпълняват съвместно Проект „Да се храним разумно“.

Високо квалифициран екип от педагози,логопед, медицински сестри и помощно обслужващ персонал се грижи с отговорност и любов за децата, за съхраняване на българските традиции и утвърждаване на детската градина, като модерен и желан дом на радостта, обичта и талантите.

Възпитателно образователният процес задоволява съвременните потребности на детето и семейството, чрез регламентирани дейности и допълнителни занимания по:

- ранно чуждоезиково обучение /английски език/

- народни танци

- спортни и латино танци 

- рисуване

- православни празници

- футбол

     

Такси онлайн

 Електронна система за плащане на дължими такси

    ВХОД       ЗАЯВЛЕНИЕ

Записване в ДГ и ясли

 Електронна система за записване в детски ясли и градини

ВХОД